20 de ani de ANTIPYR 20 de ani de ANTIPYR
SIMTEX-OC ISO 9901 Registered C.1462.1

Expertize

pentru stabilirea cauzelor tehnice de incendiu

Prin persoana atestata de Ministerul Justitiei, societatea noastra va poate asigura efectuarea expertizelor judiciare ori extrajudiciare pentru stabilirea cauzelor tehnice de incendiu.

Activităţi desfăşurate în cadrul cercetării cauzelor incendiilor:

Printre cele mai importante activităţi executate în cazul cercetării cauzelor incendiilor, se numără:

 1. Cercetarea locului incendiului
 2. Descoperirea şi ridicarea urmelor incendiului
 3. Audierea tuturor martorilor oculari şi altor persoane care deţin date privind situaţia din obiectivul afectat de incendiu în perioada premergătoare acestuia şi late informaţii privind diferitele aspecte legate de evenimentul cercetat
 4. Solicitarea spijinului celorlalte organe cu care se cooperează pentru obţinerea unor date şi informaţii necesare elucidării cazului
 5. Elaborarea pachetului de ipoteze şi versiuni privind locul, cauza şi împrejurările declanşării incendiului
 6. Verificarea versiunilor şi ipotezelor.

Pe parcursul examinării situaţiei la faţa locului se folosesc:

 1. Metode logice de raţionament, cum sunt: identificarea, deducţia, şi inducţia, analiza şi sinteza, comparaţia, presupunerea şi excluderea etc.
 2. Măsurarea urmelor sau a obiectelor, determinarea formelor optice (lupă, microscop etc.)
 3. Procedee şi mijloace tehnico – ştiinţifice (fizico-chimice) de cercetare şi expertizare, care permit, în principal:

  1. Determinarea parametrilor de ardere a materialelor
  2. Stabilirea prin calcul a bilanţului energetic al materialelor şi substanţelor aflate la locul incendiului.
  3. Identificarea prezenţei în cenuşă, zgura funinginea topiturile sau materialele prelevate de la locul incendiului a unor substanţe (mai des a iniţiatorilor sau acceleratorilor de ardere) dau a unor componenţi din structura lor.
  4. Analizarea şi compararea suprafeţelor şi a contururilor obiectelor(metoda deplasării suprafeţelor).
 4. Experimentări pentru determinarea mediului în care ard unele substanţe aflate la locul incendiului şi a fenomenelor ce însoţesc procesele de combustie.
 5. Reconstituirea la obiectivul incendiat, în alte obiective sau în laborator a unor aspecte privind situaţia anterioară incendiului în secţiile afectate sau a posibilităţii ca unele reacţii, fenomene, activităţi, etc. să se fi desfăşurat conform acelor declarate de martori ori în modul presupus de investigatori.

  Reconstituirea se realizează prin deducţii şi raţionamente, prin refacerea (reconstituirea materială sau simularea), situaţiei luate în considerare sau prin experimentare (experimente probatorii) şi confirmă sau infirmă versiunea analizată, iar adeseori permite stabilirea unor corelaţii ori obţinerea unor date care au un rezultat din cercetările întreprinse până atunci.
SC Antipyr Plus SRL
Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad
Tel/Fax: 0257/280908
Tel/Fax: 0257/285685
Email: info@antipyr.ro
S.C. Antipyr Plus S.R.L. - Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad