20 de ani de ANTIPYR 20 de ani de ANTIPYR
SIMTEX-OC ISO 9901 Registered C.1462.1

Montaj si intretinere

pentru instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Antipyr fiind societate atestata in acest sens, poate asigura montajul si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, respectand legislatia romaneasca (P-118, I-18/2-02, etc.), iar la solicitare si cea internationala pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

Se pot asigura diverse aplicatii cum sunt:

 • Detectie incendiu ori alte evenimente prin detectori adresabili ori conventionali de fum optici, termici, de flacara, de gaz, etc.;
 • Alarmare in caz de incendiu prin declansarea sirenelor montate in cadrul instalatiei si buclelor adresabile;
 • Alertare in caz de incendiu prin transmiterea semnalului de incendiu la distanta: pompieri, servicii de supraveghere, etc.;
 • Declansari: Punerea in functiune a diverselor instalatii de stingere a incendiilor, inchiderea usilor antifoc, deschiderea trapelor de fum, etc.;
 • Supravegherea instalatiilor antiincendiu: sprinkler,drencer,robineti,vane, etc;

Exemplu 1: instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor pe 2 bucle adresabile, formata din centrala ESSER IQ8 Control C, detectori optici si termici, butoane manuale, sirene, transpondere pentru diverse functii:

instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor
 

Exemplu 2: instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor ESSER IQ8Control C pe o bucla adresabila, la care suplimentar s-au montat echipamente IQ8 Wireless (transponder IQ8 Wireless, detector IQ8 quad cu soclu IQ8 wireless, buton manual cu soclu IQ8 wireless):

instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor
 

Exemplu 3: instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor pe o bucla adresabila, la care suplimentar s-au montat dispozitivele de declansare a inchiderii usilor antifoc;

instalatie de detectie si semnalizare a incendiilor

Personalul societatii este absolvent al unor cursuri de pregatire speciala, fiind in masura sa rezolve cele mai complexe situatii, care pot fi solicitate de catre beneficiar.

Pentru mentenanta sistemelor de semnalizare,alarmare si alertare in caz de incendiu:

Se efectueaza lucrari periodice de verificare si intretinere astfel:

 1. Verificarea starii de integritate a sistemului si instalatiei;
 2. Verificarea tensiunii de alimentare a surselor (bază şi rezervă);
 3. Verificarea starii de funcţionare generală;
 4. Verificarea funcţionarii semnalizării optice şi acustice: de incendiu şi defect;
 5. Verificarea funcţionarii semnalizărilor de la detectoare şi butoane manuale;
 6. Verificarea funcţionarea detectoarelor şi butoanelor de semnalizare;
 7. Verificarea sensibilitatii detectoarelor;
 8. Verificarea condiţiile de mediu în care funcţionează detectoarele;
 9. Asigurarea degajării spaţiului în jurul detectoarelor şi butoanelor manuale;
 10. Verificarea starii marcajelor de identificare;
 11. Verificarea capacitatii bateriei de acumulatoare: tensiune, starea contactelor;
 12. Verificarea comutarii automate a surselor de alimentare cu energie electrică;
 13. Verificarea funcţionarii globale a semnalizărilor de defect;
 14. Verificarea funcţionarii dispozitivelor exterioare de alarmare;
 15. Întreţinerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectoarelor şi butoanelor (curăţare de praf şi impurităţi, vizual starea circuitelor şi contactelor);
 16. Verificarea integritatii cablurilor de semnalizare;
 17. Verificarea rezistenţa de izolaţie a circuitelor şi împământarea;

Lucrari care se efectueaza lunar (1-5, 8-9, 11-14), trimestrial (verificarile lunare si 6,15-16), anual (verificarile trimestriale si 7, 10, 17).

Tester utilizat pentru verificarea detectorilor:

Tester utilizat pentru verificarea detectorilor

SC Antipyr Plus SRL
Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad
Tel/Fax: 0257/280908
Tel/Fax: 0257/285685
Email: info@antipyr.ro
S.C. Antipyr Plus S.R.L. - Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad