20 de ani de ANTIPYR 20 de ani de ANTIPYR
SIMTEX-OC ISO 9901 Registered C.1462.1

Proiectare

sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

Incendiul, ca proces de ardere, este o reacţie de oxidare, însoţită de degajare de căldură şi lumină.

Incendiul este posibil doar în prezenţa materialelor carburante şi a oxigenului, peste temperatura de aprindere (triunghiul focului). Un incendiu poate fi lichidat fie prin îndepărtarea materialelor carburante din zona de ardere, fie prin reducerea cantităţii de căldură sau oxigen până sub limitele la care reacţia de oxidare încetează. Reducerea în zona de ardere a cantităţii de căldură sau oxigen este acţiunea principală a instalaţiilor de stingere a incendiilor si sta la baza proiectarii instalatiilor si sistemelor de stingere a incendiilor.

Antipyr fiind societate atestata in acest sens, poate asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiior, respectand legislatia romaneasca (P-118,NP-086-05,etc.), iar la solicitare si cea internationala pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

Exista implementata o procedura aprobata si de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform careia proiectarea trebuie sa asigure:

  1. Prelurarea datelor despre cladire (cladirile) la care se va face proiectarea;
  2. Stabilirea echiparii constructiilor cu sisteme ori instalatii de limitare si stingere a incendiilor:
  3. Alegerea tipului instalatiei de stingere a incendiilor, a substantei de stingere utilizata si valorile intensitatilor de stingere, protectie si racire, trebuie sa corespunda naturii produselor combustibile din spatiul protejat, conditiilor specifice concrete ale incintei respective, importantei si valorii produselor protejate, tipului constructiei, etc.

  4. Dimensionarea instalatiei ori sistemului de limitare si stingere a incendiilor
  5. La dimensionarea instalatiilor ori sistemelor de stingere a incendiilor si a componentelor acestora se respecta prevederile specifice substantelor de stingere utilizate, precum si conditiile, respectiv specificatiile producatorilor de echipamente;

  6. Amplasarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere incendiilor proiectate
  7. Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor se amplasează cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice şi ale prezentului normativ, precum şi cerinţelor şi condiţiilor producătorilor acestora.

  8. Elaborarea memoriului tehnic si a celorlalte componente scrise si desenate ale proiectului;
SC Antipyr Plus SRL
Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad
Tel/Fax: 0257/280908
Tel/Fax: 0257/285685
Email: info@antipyr.ro
S.C. Antipyr Plus S.R.L. - Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad