20 de ani de ANTIPYR 20 de ani de ANTIPYR
SIMTEX-OC ISO 9901 Registered C.1462.1

Proiectare

instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Antipyr fiind societate atestata in acest sens, poate asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, respectand legislatia romaneasca (P-118,I-18/2-02,etc.), iar la solicitare si cea international pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

Exista implementata o procedura aprobata si de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform careia proiectarea trebuie sa aigure:

  1. Prelucrarea datelor despre cladire (cladirile) la care se va face proiectarea;
  2. Dimensionarea instalatiei si stabilirea modului de echipare a cladirii (cladirilor) cu instalatii ori sisteme de semnalizare incendiilor: sistem ori instalatie adresabila ori conventionala;
  3. Zonarea cladirii: zone de incendiu si zone de alarmare;
  4. Alegerea detectoarelor si declansatoarelor manuale, amplasarea acestora: de temperatura, de fum, combinate, punctuale ori lineare, etc.;
  5. Alegerea si amplasarea dispozitivelor de alarmare;
  6. Alegerea spatiului destinat centralei de semnalizare a incendiilor;
  7. Alegerea cablurilor, conditii de realizare a instalatiilor:;
  8. Alegerea surselor de alimentare, conditii de realizare a alimentarii;
  9. Elaborarea memoriului tehnic si a celorlalte componente scrise si desenate ale proiectului;

Schema instalatiei de semnalizare a incendiilor:Schema instalatiei de semnalizare a incendiilor:

SC Antipyr Plus SRL
Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad
Tel/Fax: 0257/280908
Tel/Fax: 0257/285685
Email: info@antipyr.ro
S.C. Antipyr Plus S.R.L. - Str. Gheorghe Doja, Nr 136, Arad